หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Auditor Group
Untitled Document
งานธุรการ

  - จัดวางระบบวางระบบสารสนเทศและการให้บริการของกลุ่มงานให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - จัดระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณสำนักงาน

  -  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมในกลุ่มงาน

  - ประสานกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม

  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

  - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่อยู่ : 511 ถ.ชาญสินธ์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 0879442312

 

ไอพีคุณ
: 18.232.125.29
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 24/02/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 165130